A MI ĐÀ PHẬT

1961560_1472756352937500_845358527_n

GIÁC CHÚNG SANH HỮU TÌNH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN

PIC_TAMTHANHTAYPHUONG (5)
5l0f3yzdc6vgjzcfg
27902572
ThuyenTuTeDo
12
1 (376)
1 (377)
1 (238)
1 (18)
1 (378)
_/|\_ Kệ Tu Trì _/|\_
Giữ vẹn luân thường,Trọn hết bổn phận,Ngăn dứt lòng tà,Gìn giữ lòng thành,Đừng làm các ác,Vâng làm các thiện,Kiêng giết, cứu mạng,Ăn chay niệm Phật,Hồi hướng vãng sanhThế giới Cực Lạc,Dùng để tự hành,Lại còn dạy người,Ấy gọi Phật tử.Hành giả hãy nênLàm như thế ấyCông đức vô lượng.
_/|\_ Ấn Quang Ðại Sư _/|\_
1 (379)
Chúng ta niệm mười câu, trong mười câu quả thật không xen tạp vọng niệm thì mười câu Phật hiệu này sẽ linh. Chúng tôi đề xướng cách niệm mười câu này, đạo lý là ở chỗ này vậy, không cần bảo bạn niệm thật nhiều, niệm nhiều nhất định xen tạp ngay. Hy vọng số lần bạn niệm mỗi ngày nhiều, thời gian ngắn, trong thời gian ngắn đó không xen tạp thì công phu này sẽ đắc lực thôi, từ từ kéo dài thời gian ra thêm, cái việc này gấp không được. Bây giờ thì tôi khuyên quí vị đồng tu mỗi ngày niệm chín lần, bạn niệm chừng ba tháng, niệm chừng nửa năm, mỗi ngày bạn niệm mười lần, niệm hai mươi lần, vậy liền có tiến bộ thôi. Sau ba năm, mỗi ngày bạn có thể niệm được ba mươi lần, bốn mươi lần, thì công phu của bạn sẽ không ngừng tiến bộ. Đây không phải là thoái bộ, đây là hiện tượng tốt. Cho nên, nôn nóng là không được, pháp thế xuất thế gian, cũng đều như vậy cả, dục tốc tất bất đạt, phải bồi dưỡng từ từ.
Nếu muốn công phu đắc lực, thì trước hết phải hiểu rằng, tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian này đều là những thứ giả tạm. Trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Cho nên, đối với thân tâm thế giới, muôn sự muôn vật nên buông xả. Buông xả không phải là không làm gì cả, điểm này dứt khoát không được hiểu lầm. Không vì mình, chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm, làm gì vậy? Giúp đỡ người khác.
1508980_1386234544982161_433486382_n1
Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp.Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài.Lấy từ bi lợi ích xã hội.Lấy chân thành phát triển giao lưu.Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.
Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư
1 (276)
amidaphat
312737_125734840862530_119919831444031_91906_2021011334_n
Tín nguyện trì danh (Phát Bồ Ðề tâm, nhất hướng chuyên niệm) là yếu chỉ của cả bộ kinh. Tín nguyện là Huệ Hạnh, trì danh là Hành Hạnh. Ðược vãng sanh hay không hoàn toàn là ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Vì thế, Huệ Hạnh để dẫn đường, Hành Hạnh là chánh tu, như mắt và chân liên quan với nhau
“THỊ DỤC” & ” ÁI DỤC”- TÂM BỆNH NÀY CÒN DÍNH NHIỄM THÌ KHÔNG THỂ NÀO VÃNG SANH.
Đồng tu tu học Đại thừa đều biết, trên kinh Kim Cang Bát Nhã nói với chúng ta: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, “Tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Tại vì sao chúng ta tham đắm tất cả hư vọng này chứ? Nguyên nhân chính là đối với chân tướng sự thật không thể nào hiểu rõ, không thể nào tường tận. Cho dù là học Phật đã nhiều năm, thậm chí đến xuất gia, cũng giảng kinh nói pháp, cũng đã làm đại pháp sư, thế nhưng đến sau cùng vẫn là luân lạc ở ba đường, vẫn là phải đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Nguyên nhân này do đâu? Tuy ngày ngày đọc kinh, tuy ngày ngày giảng kinh dạy người, nhưng chính mình thâm nhập không đủ sâu, cho nên tâm bệnh tập khí không thể thay đổi.
Chúng ta trong lúc giảng dạy thường hay nhắc nhở các đồng tu, tâm bệnh lớn nhất chính là dục vọng. Một cái là “Thị dục”, chính là thị hiếu của bạn, yêu thích của bạn không thể đoạn dứt; một cái là “Ái dục”. Bốn chữ này đã đem pháp thân huệ mạng của chúng ta đoạn mất rồi. Bốn chữ này, ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chính là ham muốn danh vọng lợi dưỡng, người thông thường gọi là tài – sắc – danh – lợi.
Đây là họa hại, quyết định không phải là việc tốt, Phật dạy Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát sơ học phải nên tránh, tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Sự việc này nếu dùng lời khó nghe để nói, thật không đáng nên đùa, huống hồ trong kinh đã nói với chúng ta: “Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy là năm cái gốc của địa ngục”, chỉ cần có một điều, bạn sẽ bị lôi vào trong địa ngục; nếu như có ba điều, bốn điều hoặc đầy đủ năm điều, bạn nhất định đọa vào địa ngục A Tỳ.
Vãng sanh là sự việc thù thắng đệ nhất trong pháp thế, xuất thế gian. Tiêu chuẩn để được vãng sanh là gốc của địa ngục phải đoạn, không những gốc của địa ngục phải nhổ sạch, mà vô số mê hoặc của tam giới sáu cõi, bạn đều có thể không động tâm thì bạn mới nắm được phần vãng sanh.
Trích Vô Lượng Thọ kinh giảng giải -Tập 121.
Pháp Sư: HT. Tịnh Không.
www.phapsutinhkhong.com
www.tinhkhongphapngu.net

ĐẠI NGUYỆN:

CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN
PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC
PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH

7243283012430079396
PLZ. VISIT WEBSIDE PHẬT GIÁO DƯỚI ĐÂY!!
Thân Tuy Còn Ở Ta Bà,Nhưng Tâm Đã Hướng Về Tây Phương.
Sống Là Động Nhưng Tâm Luôn Bất Động.
Sống Là Thương Nhưng Lòng Chẳng Vấn Vương.
Sống Yên Vui Danh Lợi Mãi Coi Thường.
Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến.

Sám Phát Nguyện

Đệ tử chúng con từ vô thỉ, Gây bao tội ác bởi lầm mê, Đắm trong sanh tử đã bao lần, Nay đến trước đài Vô thượng giác: Biển trần khổ lâu đời luân lạc Với sanh linh vô số điêu tàn Sống u hoài trong kiếp lầm than, Con lạc lõng không nhìn phương hướng, Đàn con dại, từ lâu vất vưởng, Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, Xin hướng về núp bóng từ quang, Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước Bao tội khổ trong đường ác trược, Vì tham, sân, si, mạng gây nên, Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền. Xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt Từ bi vô lượng cứu quần sanh, Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình, Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, Theo gót Ngài vượt qua khổ ái, Nương thuyền từ vượt bể ái hà, Nhớ lời Ngài: ” Bờ giác không xa”, Hành nghiệp thiện cho đời tươi sáng. Bỏ việc ác cho đời quang đãng, Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, Cầu nguyện được sống đời rộng rãi, Con niệm Phật để lòng nhớ mãi Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh Để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, Chúng con khổ nguyện xin cứu độ, Ngoài tham lam, sân hận ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, Con nhớ Đức Mi Đà Lạc Quốc A Mi Đà Phật thân kim sắc Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào Bốn biển lớn trong ngần nước biếc Trong hào quang hóa vô số Phật Vô số Bồ Tát hiện ở trong Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh Chín phẩm sen vàng lên giải thoát Quy mạng lễ A Mi Đà Phật Ở Phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

73353775187597294549
NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG
CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU
HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH
BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ

NGUYỆN HỒI HƯỚNG:

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ
ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH
ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO

tiep dan 5

http://www.tinhtonghochoi.org/books/Kinh_Vo_Luong_Tho.pdf

http://www.tangthuphathoc.net/pn/pdf/KinhVoLuongTho.pdf

http://dieuamdieungo.com/Kinh-Vo-Luong-Tho.aspx

http://www.voluongthophat.com/SAMVAN_HIENDAO/PDF/kinhdiatang-thichlinhnhu.pdf

http://www.voluongthophat.com/SAMVAN_HIENDAO/PDF/

Kinh A Mi Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/KinhADidaSoSaoDienNghia.htm

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (KVLT 10)

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/VTVoLuongTho10.htm

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,(KVLT 11)

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhgiai.htm

Trích đoạn-Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa,(KVLT 11)

http://www.youtube.com/watch?v=hMleHbM6i0M&list=PL52otoxLK6nOpLHVXeQEXW7ky1GatR_9l

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú,(KVLT 12)

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhkhoachu.htm

KINH HOA NGHIÊM

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/HoaNghiemAoChi.htm

Địa Tạng Kinh Giảng Ký

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/DiaTangGiangKy.htm

Trích đoạn khai thị

http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/TrichDoanKhaithi.htm


Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung
http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/HoNiemLamChung.htm