1imge
 “Đô Nhiếp Lục Căn, Tịnh Niệm Tương Tục.”
7243283012430079396
AMIDAPHATHAY.mp3

 

homagehomagehomage

Plz Click Vào Đây!!

Plz Click Vào Đây!!

Tại Sao Niệm A Mi Đà Phật?

amidapphat.jpg

Những người Việt Nam theo đạo Phật ai cũng đều biết và niệm câu Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vốn đã được truyền tụng qua giới tăng ni và những Phật tử tại gia từ hàng ngàn năm nay.
Nhưng với ngữ âm la tinh của tiếng Việt, tôi đã phát hiện sự dị biệt giữa câu Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT khi so với nguyên ngữ Pali (Namo Amitabha), đặc biệt là tôi nghe (qua audio) Pháp sư Tịnh Không  là Hội trưởng Hội Tịnh tông thế giới niệm hồng danh Phật A Di Đà là Amituofo. Ở các nước khác, như tại Mỹ, các Phật tử niệm A Mi Ta Bha, Hàn quốc niệm A MI Ta Bul, Nhật thì niệm A Mi Đa Butsu. Tra tiếng Anh thì A Di Đà Phật dịch là Amita . Tất cả đều là âm A MI Hai chữ sau hơi khác nhưng vẫn có mức tương đồng nhứt định. Chỉ riêng Việt Nam là niệm A Di , chữ Di và Mi hoàn toàn khác biệt, đó là chưa kể với chữ Di , âm người Bắc sẽ đọc thành A Dzi.
Tôi đã viết mail gửi trang web Tạng Thư Phật học để nhờ giải thích sự dị biệt này. Rất tiếc, cách trả lời không làm tôi thỏa mãn , họ vẫn khuyên cứ niệm Phật theo cổ lệ (nghĩa là A Di Đà Phật) : Niệm Phật chủ yếu là lòng thành, chớ chấp vào từ ngữ.
Cho đến cách đây gần hai tháng khi tôi đọc được đoạn văn trích từ quyển “Hương Sen Vạn Đức” của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Phó Viện chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) viết cách đây 30 năm giải thích lý do tại sao Ngài niệm hồng danh A MI ĐÀ PHẬT thay cho A Di Đà Phật theo cổ lệ, tôi mừng vô cùng bởi Ngài Trí Tịnh cũng có những phân tích nguyên ngữ hồng danh A MI Đà Phật . Đặc biệt là nỗi băn khoăn của Ngài e ngại thiên hạ nói Ngài lập dị đã được Chư Phật mặc khải thật huyền diệu qua vầng sáng trên tầng không :
“Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong thâm tâm vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày.
Chiều hôm ấy, khi đứng dựa cửa sổ ngó mong về phía mặt trời sắp lặn, tôi bỗng thấy chữ A-MI nổi bật giữa khung trời xanh sáng, gần như chữ điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác thời không thấy, khi ngó trở lại hướng Tây thời chữ A-MI vẫn nổi y nơi chỗ cũ, khổ chữ lớn lối bốn tất Tây bề cao, và hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn… Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy mình đi vào một khu vườn cây cao cảnh đẹp. Giữa vườn, một dãy nhà cất theo kiểu trường học, và nghe rõ trong ấy một người xướng và số đông người hòa: Nam mô A-mi-đà Phật! Tôi tự bảo: “Ủa lạ! Câu Nam mô A-mi-đà Phật tưởng là chỉ của riêng mình cải cách, riêng mình tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bất ngờ ở đây, người ta cũng đồng niệm như vậy rồi”. Tôi đứng dừng trước ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như thế hơn 10 lần mới choàng tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình nằm mơ. Do hai điềm trên đây (chữ A-mi hiện giữa trời và chiêm bao nghe xướng hòa nam mô A-mi-đà Phật), bao nhiêu nổi thắc mắc và băn khoăn nơi lòng tôi đều tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè… ” (Trích từ tác phẩm Hương Sen Vạn Đức)

Lúc đọc được đoạn văn trên tôi thấy hạnh phúc quá, sung sướng đến độ rơi lệ . Và như vậy tôi đã chuyển niệm A MI ĐÀ PHẬT , đồng thời khuyên các bạn hữu cùng chí hướng niệm A Mi Đà Phật thay cho A Di Đà Phật.
Những Phật tử (xuất gia hoặc tại gia) tu theo pháp môn Tịnh Độ thì câu Phật hiệu Nam mô A Mi Đà Phật càng có ý nghĩa tuyệt đối quan trọng bởi một niệm A Mi Đà Phật với tâm chí thành chí kính sẽ tiêu trừ hàng ngàn tội nghiệp tích lũy từ bao đời , và khi lâm chung, chỉ cần niệm mười niệm A Mi Đà Phật thì người chết sẽ được Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn vãng sanh về cõi Tây phương tịnh độ theo lời nguyện thứ 18 của Ngài (trong kinh Vô Lượng Thọ). (niệm A-mi-đà được nhiều phần đúng với nguyên âm, tiếng niệm đó sẽ đem đến cho mình mãnh lực bất tư nghì, diệt vô số kiếp tội thành đại thiện căn phước đức giống như pháp trì chơn ngôn (thần chú) của Mật tông – Trích “Huơng Sen Vạn Đức”)
Cho nên khi tâm tịnh, tâm thành cùng với trì niệm đúng âm nhất thì mãnh lực tiêu trừ tội nghiệt đạt hiệu quả bất khả tư nghì. Và mong rằng theo thời gian chúng ta sẽ đạt được trạng thái niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn, hướng giải thoát mở ra cho vòng đời điên đảo của kiếp nhân sinh.

http://voluongthophat.wordpress.com/tai-sao-niem-a-mi-da-phat/

http://www.voluongthophat.com/DIEU_AM_DIEU_NGO/40.1.BaiThuyet_NgaiThichTriTinh.mp3

http://www.voluongthophat.com/DIEU_AM_DIEU_NGO/40.2.LoiTamSu_DieuAmDieuNgo.mp3

1911211_592210480847259_1519983298_oSSXN

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa